post

Услуги

Каварна САТ предлага разнообразни и високотехнологични услуги на своите клиенти:

  • Аналогова телевизия
  • Цифрова телевизия
  • Интернет

Каварна Сат предоставя услугата Кабелна телевизия по оптично-коаксиална кабелна мрежа, която е изградена подземно. Това гарантира по-високото качество на услугата и защита от лоши климатични условия.
Кабелната телевизия е основната услуга на компанията. Клиентите имат възможност да гледат над 40 аналогови ТВ програми. Освен това услугата може да бъде надградена т.е. всеки абонат може да се възползва от допълнителните услуги на Каварна Сат като Цифрова телевизия и Интернет.

post

За нас

Каварна САТ е един от най-големите кабелни оператори в гр. Каварна. Компанията притежава собствена оптично-коаксиална кабелна мрежа, чрез която предлага разнообразни услуги на своите клиенти. Кабелната телевизия представлява система за пренос на телевизионен сигнал през фиксиран коаксиален кабел.
Поради ограниченията в преносната среда и вследствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, все повече се налага смесената оптично-коаксиална мрежа.
Традиционната кабелна телевизия работи с аналогови канали. С навлизането на по-нови технологии, както и увеличеното търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, кабелните телевизии търпят съществени промени в технологията за пренос.
 

post

Качество на услугата

ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ  УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНЕ

от „КАВАРНА САТ“ ООД  за 2016 г.

Парамерти за качеството на предоставяните услуги и обслужване през 2016 г.

Параметър Измерване Мерна единица Стойност
1. Време за първоначално свързване на услуга достъп до Интернет Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките дни 2 дни
Процент на заявките, изпълнени до датата, договоране с клиента, а когато  процентът  е под  80%  – среден брой на дните закъснение след договорената дата дни % 100 %
2. Процент на жалбите относно коректността на сметките приуслуга достъп до Интернет Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки % 0 %
3. Постигната скорост на предаване на данни Максимална скорост на предаване на данни kbit/s 40 000 kbit/s
Минимална скорост на предаване на данни kbit/s 64 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни kbit/s 30 000 kbit/s
4. Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни % 0.01 %
5. Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни ms 1 ms
Стандартно отклонение на закъснението ms +/- 1 ms