1. Проверете буксата на Вашия телевизионен приемник,  дали не е разместена или извадена.
  2. Изключете телевизиония приемник от електрическото захранване за няколко минути, като преди да го включите, извадете САМ модула. Поставете го отново и след това включете телевизионния приемник.
  3. Ако проблемът е в липса на някои канали, опитайте да пренастроите напълно Вашия телевизионен приемник.