post

ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ  УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНЕ

от „КАВАРНА САТ“ ООД  за 2023 г.

Парамерти за качеството на предоставяните услуги и обслужване през 2023 г.

Параметър Измерване Мерна единица Стойност
1. Време за първоначално свързване на услуга достъп до Интернет Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките дни 2 дни
Процент на заявките, изпълнени до датата, договоране с клиента, а когато  процентът  е под  80%  – среден брой на дните закъснение след договорената дата дни % 100 %
2. Процент на жалбите относно коректността на сметките приуслуга достъп до Интернет Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки % 0 %
3. Постигната скорост на предаване на данни Максимална скорост на предаване на данни kbit/s 100 000 kbit/s
Минимална скорост на предаване на данни kbit/s 256 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни kbit/s 30 000 kbit/s
4. Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни % 0.01 %
5. Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни ms 1 ms
Стандартно отклонение на закъснението ms +/- 1 ms