post

Типове физически интерфейси

ТИПОВЕ ФИЗИЧЕСКИ ИНТЕРФЕЙСИ

„Каварна Сат“ ООД предоставя телекомуникационни услуги чрез крайни устройства със следните интерфейси:
(1) RF интерфейс
(2) Ethernet интерфейс
(3) RF интерфейс за достъп до ТВ услуги

1. RF интерфейс (външен тип F конектор) – служи за присъединяване към хибридната оптично коаксиална мрежа на „Каварна Сат“ ООД
(1) RF Downstream DOCSIS
– Диапазон на работна честота: 88 – 860 MHz
– Модулация: 64 / 256 QAM
– Максимална скорост: 42.88 Mbps
– Чувствителност на нивото на входния сигнал: -15 до 15 dBmV
– Ширина на честотната лента: 8 MHz
(2) RF Upstream DOCSIS
– Диапазон на работна честота: 5 – 42 MHz
– Модулация: QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM
– Максимална скорост: 30.72 Mbps
– Чувствителност на нивото на входния сигнал: 8 до 55 dBmV с
автоматично регулиране
– Output Impedance : 75 Ohms

2. Ethernet интерфейс (10/100 Base-T и ethernet конектор RJ45) – служи за присъединяване на потребителското устройство ползващо интернет към хибридната оптично коаксиална мрежа на „Каварна Сат“ ООД
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electronic and Engineers (IEEE).
Физическият интерфейс отговаря на стандартите IEEE 802.3j (10Base-T) и IEEE 802.3u (100 Base-TX). Физическият интерфейс използва конектор отговарящ на стандарта TIA/EIA-568-B.
Протоколите от второ ниво на OSI отговарят на стандартите: Ethernet Version 2, IEEE 802.3, IEEE 802.2, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p.
Протоколите от трето ниво на OSI отговарят на стандартите: Internet Protocol Version 4 (IPv4) дефиниран в IETF RFC 791.

3. RF интерфейс за достъп до ТВ услуги – служи за присъединяване на потребителското устройство за достъп до
телевизионни услуги чрез хибридната оптично коаксиална мрежа на „Каварна Сат“ ООД.
Достъп до цифрови телевизионни услуги се осъществява с помощта на стандарт за цифрова телевизия върху кабел DVB-C. При него се осъществява предаване на MPEG-2 и MPEG-4 цифрови видео/аудио
потоци, използвайки QAM модулация и кодиране на каналите.

4. EPON
Технически изисквания към крайно устройство за пренос на данни и доставка на
телевизионни услуги по технологията PON (Пасивна оптична мрежа)
4.1. EPON ONU
4.2 Интерфейси за пренос на данни
Физически интерфейс към клиента RJ45, Full/half duplex, Auto MDI/MDI-X
Протокол на физическата свързаност Ethernet 10/100/1000 М auto-negotiation
IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
IEEE 802.1p, IEEE 802.1q
Протокол на логическата свързаност Internet Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol RFC
791, RFC 2132
EPON Физически интерфейс SFP, XFP optical module SC/PC, SC/APC, LC/PC, FC/PC
1310nm burst receive
1490nm continious transmit
Symmetric 1,25Gbps
IEC 61754-4-1, IEC 61754-13,
IEC 61754-20, INF-8077i, INF-8074i,
SFP-8472
Протокол на физическата свързаност Ethernet; TDM
Електромагнитна съвместимост БДС EN 55022
Електромагнитна шумоустойчивост БДС EN 50082-1
Безопасност БДС EN 60950

 

 

post

Качество на услугата

ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ  УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНЕ

от „КАВАРНА САТ“ ООД  за 2023 г.

Парамерти за качеството на предоставяните услуги и обслужване през 2023 г.

Параметър Измерване Мерна единица Стойност
1. Време за първоначално свързване на услуга достъп до Интернет Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките дни 2 дни
Процент на заявките, изпълнени до датата, договоране с клиента, а когато  процентът  е под  80%  – среден брой на дните закъснение след договорената дата дни % 100 %
2. Процент на жалбите относно коректността на сметките приуслуга достъп до Интернет Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки % 0 %
3. Постигната скорост на предаване на данни Максимална скорост на предаване на данни kbit/s 100 000 kbit/s
Минимална скорост на предаване на данни kbit/s 256 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни kbit/s 30 000 kbit/s
4. Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни % 0.01 %
5. Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни ms 1 ms
Стандартно отклонение на закъснението ms +/- 1 ms

 

post

Услуги

Каварна САТ предлага разнообразни и високотехнологични услуги на своите клиенти:

  • Аналогова телевизия
  • Цифрова телевизия
  • Интернет

Каварна Сат предоставя услугата Кабелна телевизия по оптично-коаксиална кабелна мрежа, която е изградена подземно. Това гарантира по-високото качество на услугата и защита от лоши климатични условия.
Кабелната телевизия е основната услуга на компанията. Клиентите имат възможност да гледат над 40 аналогови ТВ програми. Освен това услугата може да бъде надградена т.е. всеки абонат може да се възползва от допълнителните услуги на Каварна Сат като Цифрова телевизия и Интернет.

post

За нас

Каварна САТ е един от най-големите кабелни оператори в гр. Каварна. Компанията притежава собствена оптично-коаксиална кабелна мрежа, чрез която предлага разнообразни услуги на своите клиенти. Кабелната телевизия представлява система за пренос на телевизионен сигнал през фиксиран коаксиален кабел.
Поради ограниченията в преносната среда и вследствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, все повече се налага смесената оптично-коаксиална мрежа.
Традиционната кабелна телевизия работи с аналогови канали. С навлизането на по-нови технологии, както и увеличеното търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, кабелните телевизии търпят съществени промени в технологията за пренос.
 

post

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на “КАВАРНА CAT” ООД – далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 201-05910/23.02.2006 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. Каварна и с. Българево

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения
1. С тези Общи условия на договора между “КАВАРНА CAT” ООД, гр. Каварна, ул.”Г. Кирков” ЗБ, наричан по-долу “ОПЕРАТОР”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по обща лицензия № 201 – 05910/23.02.2006 г., издадено на ОПEPATOPА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми, наричана по-нататък “МРЕЖАТА”, и за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. Каварна и с. Българево, обл. Добрич.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.

РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА
4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:
4.1. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници;
4.2. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като допълнителен пакет програми, предоставяни в кодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници, след предварително декодиране чрез
потребителски декодер;
4.3. пренос на сигнали за охранителна дейност – услуга, предоставяща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възможност за охрана на техните домове и офиси;
4 4. видео по поръчка – услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават в определен от тях час изрично заявени от тях програми или предавания посредством кабелен модем и телевизионен приемник или компютър;
4.5 достъп до Интернет – услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават достъп до глобалната Интернет мрежа посредством кабелен модем и компютър;
5. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя услугите по т. 4.2.,т. 4. 3., т. 4.4., т. 4.5. и т.н със собствени средства, той сключва договори със съответните фирми – доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.
6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства (приемници, декодери, кабелни модеми и други) по пазарни цени, като за всички продадени устройства ОПЕРАТОРЪТ гарантира осигуряване на 12 месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване.
6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други фирми или физически лица.
6.2. ОПЕРАТОРЪТ отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез допълнителен договор за наем.
7. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услуги на лица с инвалидност I и II група и на лица със специални социални нужди при преференциални условия – с отстъпка от стандартните цени на услугите.
8. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 3 дни от датата на плащане на цената за активиране на услугите, по т. 22.1. от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ III
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
9. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.
9.1. Срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това
10. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които ще се ползват от ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция на ОПЕРАТОРА, списък с наименованията на телевизионните програми, включени в ценовия пакет и други.
11. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:
11.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
11.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
11.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.

РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА
12. ОПЕРАТОРЪТ има право:
12.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез МРЕЖАТА далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия;
12.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си съответните суми в сроковете, определени в раздел X на тези Общи условия, за предоставените от него услуги;
12.3. да дава писмено или аудио-визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;
12.4. да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва или организира поддръжки и ремонти на тези крайни устройства съгласно т. 6 от тези Общи условия;
12.5. да прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на неплащане на цените по т. 22.2. в срок до 30 дни след изтичане на срока за плащане;
12.6. да получава обезщетенията, предвидени в раздел IX на тези Общи условия;
12.7. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА;
12.8. в предварително уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;

РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА
13. ОПЕРАТОРЬТ е длъжен:
13.1. да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в РБ стандарти, като спазва изискванията за качество на сигналите за изображение и звук, електромагнитна съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, като във връзка с това се задължава:
а) да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
б) да използва далекосъобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
в) да използва само технически изправни далекосъобщителни устройства;
г) да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства;
д) да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа, и в условията на неизправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението;
13.2. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;
13.3. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
13.4. да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;
13.5. да спазва минимален три месечен срок, в който запазва разположението на програмите по честотно разпределените канали в МРЕЖАТА;
13.6.да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ аудиовизуално за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 3 дни преди ефективното й прекъсване.
13 7 предварително да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения,
13 8 да пази цялата информация, отнасяща се до сметките на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на 12 месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка от тези сметки;
13.9. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
13 .10 да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т. 8 от тези Общи условия;
13.11 да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възмож по най-кратък срок, след отпадане на причините;
13.12 да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 24 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;
13.13 да оповести адрес и телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
13 14 да уведомява писмено или аудио-визуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната,
13.15. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване па предоставяните услуги;
13.16. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в т. 30 от тези Общи условия;
13 17. да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им, Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител;
13 18. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
РАЗДЕЛ VI
Отговорност на ОПЕРАТОРА
14. При забава за активирането на услугите по т. 8 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 5 % от еднократните суми за активиране на услугите. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.
15. За неотстранени поврели в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от 5 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода през който е ползвал услугите Не е необходимо посочените дни да са последователни ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т 13.13 от тези Общи условия
16. Когато ОПЕРАТОРБТ не уведоми Потребителите съгласно т. 13.6 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 5 % от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.
17. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации пот. 14, т. 15 и т. 16 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва.

РАЗДЕЛ VII
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права
18.1. да изискват сключване на договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА,
18.2. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договорът, подписан между страните,
18 3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т. 13.13 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;
18 4 да искат информация и справки по телефона съгласно т. 13.15 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
18.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т. 13.17 от тези Общи условия;
18.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТ0РА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;
18.7. да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването,
18.8. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 30 дневно предизвестие до ОПЕРАТОРА, или при отпадане на телевизионна програма от ценовия пакет, При отпадане на телевизионна програма от ценовия пакет не се дължи обезщетение и неустойка;
18 9. да прекратява временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-голям от 3 месеца след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА
18.10 да поискат възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си към ОПЕРАТОРА.

РАЗДЕЛ VIII
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни
19.1 в предварително писмено съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;
19.2. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА.
19.3. да не подават сигнал на трети лица;
19 4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 19.2 и т. 19.3 Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица,
19.5. при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА 30 дни преди желаната дата, като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена,
19.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства,
19.7. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн , ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г; изм , бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 11.02 2003 г.),
19.8 да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА,
19.9. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел X от тези Общи условия;
19.10. да заплащат месечните абонаментни цени по т. 22.2 от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
19.11. да уведомяват в срок до 3 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 41 от тези Общи условия.
РАЗДЕЛ IX
Отговорност ма ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, като отговорността им е съизмерима на причинените щети
20 1. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги, изключва Потребителя от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 19 2, 19.3 и 19 4 незабавно, след констатиране на нарушението.
20.2. В случаите на неплащане на дължимите суми и в срок, или при неизпълнение на задълженията му по т. 19.1 ОПЕРАТОРА спира предоставянето на услуги с 3 дневно предизвестие
21. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите
РАЗДЕЛ X
Цени. Условия на заплащане на услугите.
22. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:
22.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Сумата се заплаща в момента на сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТ А посредством 1,2 и т н броя абонатни контакта (цената се заплаща при сключване на договора и не се връща при прекратяването му),
22.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ  се заплаща в срок до 15-то число на всеки текущ месец.
22.3. еднократна цена за активиране на допълнителна услуга или абонатен контакт. Цената се заплаща в момента на подписване на допълнителното споразумение към договора.
23. Цените за предоставените услуги се заплащат:
23.1. в офиса на ОПЕРАТОРА, намиращ се на адрес: гр.Каварна, ул. „Цар Калоян“ 1,
24. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА.
25 ОПЕРАТ0РЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане
26. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му.
27. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията, на която предоставя услугите си.

РАЗДЕЛ XI
Продължаване и прекратяване на договора за услуги
28. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява
28.1. в срока, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;
28.2. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно т. 18.8 от тези Общи условия;
28.3. едностранно, от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на цените по т. 22.2 от тези Общи условия от страна на I ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 30 дни след падежа на плащането или при неизпълнение на задълженията му по т. 19 1
28.4. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията му пот. 19 2, т 19.3 и т 19 4ог тези Общи условия;
28.5. незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила,
28.6. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган, като ОПЕРАТОРА дължи обезщетение на потребителите, когато актът на държавния орган с в резултат на виновно поведение на 0ПЕРАТОРА;
28.7. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия.;
28.8. при смяна собствеността на имот
28.9. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при несъгласи от негова страна с т 27 от тези Общи условия.
28.10. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при неизпълнение на т. 13 2 от тези Общи условия, като ОПЕРАТОРА дължи обезщетение при виновно неизпълнение на задълженията си
28.11. Когато страните са сключили договор в писмена форма, изменения на договорни условия се извършват с допълнителни писмени споразумения

РАЗДЕЛ ХП
Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на Оператора на договорените задължения
29. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.
30. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 29 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации
31. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VI от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ ХШ Решаване на спорове
32. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд

РАЗДЕЛ XIV
Изменения и допълнения на Общите условия
33. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията
34. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок слея съгласуването или изменението им.
35. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите, през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора
36. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези общи условия, като им даде 30 срок за отхвърлянето им Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети. . Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от абоната

РАЗДЕЛ XV
Приложим закон
37. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство
РАЗДЕЛ XVI
Определения
38. По смисъла на тези Общи условия:
38.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:
а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.;
б) причини независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване па електрозахранването в района и т.н.
38.2. КРАЙНО УСТРОЙСТВО : устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация, /телевизионен приемник, радиоприемник, модем, вход на колективна абонатна мрежа и т.н./

РАЗДЕЛ XVII
Допълнителни условия

39. В договора страните се идентифицират както следва
39.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка,
39.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
а) физическо лице – с име и ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др);
б) едноличен търговец – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява
в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява
Настоящите Типови общи условия са приети от Комисията за регулиране на съобщенията с решение № _____/___г.