post

Каварна САТ е един от най-големите кабелни оператори в гр. Каварна. Компанията притежава собствена оптично-коаксиална кабелна мрежа, чрез която предлага разнообразни услуги на своите клиенти. Кабелната телевизия представлява система за пренос на телевизионен сигнал през фиксиран коаксиален кабел.
Поради ограниченията в преносната среда и вследствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, все повече се налага смесената оптично-коаксиална мрежа.
Традиционната кабелна телевизия работи с аналогови канали. С навлизането на по-нови технологии, както и увеличеното търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, кабелните телевизии търпят съществени промени в технологията за пренос.