post

Каварна САТ предлага разнообразни и високотехнологични услуги на своите клиенти:

  • Аналогова телевизия
  • Цифрова телевизия
  • Интернет

Каварна Сат предоставя услугата Кабелна телевизия по оптично-коаксиална кабелна мрежа, която е изградена подземно. Това гарантира по-високото качество на услугата и защита от лоши климатични условия.
Кабелната телевизия е основната услуга на компанията. Клиентите имат възможност да гледат над 40 аналогови ТВ програми. Освен това услугата може да бъде надградена т.е. всеки абонат може да се възползва от допълнителните услуги на Каварна Сат като Цифрова телевизия и Интернет.