1. Проверете буксите на всички кабели към Вашия цифров и телевизионен приемник, дали не са разместени или извадени.
  2. Рестартирайте Вашия цифров приемник , като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново.
  3. Проверете, дали Вашият телевизионен приемник е включен на правилния видеоканал.