ОФЕРТА

за отразяване на мероприятията свързани с предстоящите местни избори – 2019 г.

 

За едно излъчване на готов предизборен клип до 60 сек. – 100 лв.

Репортаж – ( до 3 мин) 200 лева

Интервю – (до 3 мин.) – 200 лв.

Обръщение- ( до 3 мин) – 200 лева.

Всяка следваща минута – 50 лева

Изработка на предизборен клип – 200 лв.

Заснемане и отразяване репортажно на срещи, пресконференции, дискусии и  интервюта.

Цена за цялостно отразяване  до 50 мин. – 1500  лв.

 

Излъчване на 10 клипа до 60 сек.- 710 лева

ЦЕНИТЕ СА С ДДС