Ред и условия за провеждане на Предизборната кампания за

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

по ТЕЛЕВИЗИЯ КАВАРНА САТ

 

Уважаеми представители на политически партии и коалиции,

 

Във връзка с провеждането на МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019, Телевизия каварна САТ Ви представя условията и възможностите за провеждане на предизборна кампания в рамките на нейното излъчване.

 1. Предизборната програма на Телевизия Каварна САТ стартира с официалното обявяване на началото на предизборната кампания.
 2. Предизборната кампания се води на официалния български език.
 3. Всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати имат право на достъп до ефира на Телевизия Каварна САТ при едни и същи условия и цени.
 4. Възражения за нарушаване реда за провеждане на предизборна кампания от Телевизия Каварна САТ могат да се правят в срок до 24 часа след излъчване на съответния материал до управлението на Телевизия Каварна САТ, което се ангажира да оказва съдействие за проверка, а така също по целесъобразност да осигури излъчване “право на отговор” съгл. Чл.18 от Закона за радио и телевизия /ЗРТ/.
 5. При форсмажорни обстоятелства попречили на излъчване на заявен материал Телевизия Каварна САТ се задължава да предостави равностойно на това излъчване телевизионно време.
 6. Телевизия Каварна САТ ежедневно ще предоставя телевизионно време в определени часови пояси за предизборна агитация. Препоръчителни форми за тв отразяване на предизборна кампания са:
 • предизборна хроника /интервюта, репортажи, анкети и др./
 • встъпителни и заключителни обръщения
 • имиджови видеоклипове
 • PR филм
 1. Начин на заявяване

Сключва се стандартен договор, в който се посочват избраните форми, схемата на излъчване  и цената. Заплащането се извършва предварително.Заявяването е  предварително и е както следва:

 • ИЗРАБОТКА И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛ – минимум три дни предварително. Участие в диспут или дискусия се заявява чрез писмено искане от упълномощени представители на партии, коалиции и др.  и се провежда при уговорен от всички участници регламент. Препоръчително е изработката на видеоклип или ПР филм да се заяви поне седем дни преди уговореното първо излъчване.
 • ИЗЛЪЧВАНЕ НА ГОТОВ ВИДЕОМАТЕРИАЛминимум един ден предварително.
 1. При желание за ползване на един и същ интервал от време в предизборните излъчвания от различни политически сили – правото е на първия заплатил времето.
 2. Заплащането се извършва съгласно обявената тарифа авансово, съгласно Чл.198 (4) от Изборния кодекс. при сключване на договора, но не по-късно от един ден преди излъчването.

Желаем успешно представяне на изборите!